Klasse(n)kracht

Website en nieuwsbrief voor zelfstandig coach

 

 

Profiel

Klasse(n)Kracht helpt Basisscholen regie te voeren op team- en groepsvormingsprocessen, waardoor er een sociaal leer- en leefklimaat ontstaat zonder pesten en ordeproblemen. Klasse(n)Kracht  hanteert de RESPECT methode. Deze methode is ontwikkeld in de praktijk en richt zich op zeven pijlers om een Sociaal Krachtig en Veilig Pedagogisch Klimaat in de Klas te ontwikkelen.

 

 

Website

Perfect Drive heeft voor Klassenkracht een website gebouwd met een heldere opbouw en een open en rustige uitstraling. De site bevat een opt-in mogelijkheid waarbij bezoekers zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt eveneens vanuit de website vormgegeven en verstuurd. Een belangrijk onderdeel van de Klassenkracht site is de blog waar regelmatig nieuwe artikelen verschijnen.